Прийом дітей

до ДНЗ

 

 Прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником ДНЗ  протягом календарного року згідно: 

  •  Ст.53 Конституції України  – кожен має право на освіту 
  • Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004р. №5-рп/2004 – доступність освіти , як конституційна гарантія реалізації права на освіту , означає – держава має створити можливості для реалізації цього Закону
  •  ст.34 Закону України «Про освіту» –  прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків
  •  ст. 36 Закону «Про дошкільну освіту» – батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад 
  •  п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад , затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 12.03.2003 р. №305 –прийом в днз здійснюється на підставі
  •   -   заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  •   -   медичної довідки форма 086/1
  •  -   ксерокопія форми щеплення 063/0,завірена лікарем;
  •   -   свідоцтва про народження дитини

    Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається:

   - висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру,

   - направлення місцевого органу управління освітою:

   - індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

   Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

   Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

    Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі:

   - її хвороби,

   - карантину,

   - санаторного лікування,

   - на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,

   - у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється: 

   -за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

   -  на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини

    Адміністрація дошкільного навчального закладу

письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють,

про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів

    Окреслюючи завдання на найближчу перспективу колектив дошкільного закладу вважає головним своїм призначенням – забезпечення особистісного розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я, розуміння та урахування індивідуальних можливостей та потреб, турбота про душу дитини, її фізичний стан, емоційний настрій.

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ !

ЧЕКАЄМО НА ВАС У НАШОМУ САДОЧКУ !

close