КОНВЕНЦІЯ ООН

про права дитини


Усі люди на Землі  мають рівні права та свободи.

Ці права закріплені Загальною Декларацією прав людини, що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р.

Ваша дитина, як і будь-яка інша людина, має рівні людські права.  Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.1989 р.

 

http://bssh5.at.ua/_si/0/13677254.jpg

 

Кожна дитина має право:

на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку;

на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;

на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з боку батьків або тих, хто забезпечує за ними догляд;

на захист від жорстоких, не людських або таких, що принижують гідність людини, видів дій чи покарання;

на захист від будь-якого покарання;

на захист від сексуальних домагань;

на проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками у разі їх розлучення;

на вільне висловлення поглядів з усіх питань, що стосуються життя;

на свободу думки, совісті, віросповідання.

http://bssh5.at.ua/_si/0/95813761.jpg

 

Коли права дитини порушуються:

Коли не гарантована її безпека для життя та здоров'я.

Коли її потреби ігноруються.

Коли стосовно дитини простежуються випадки насильства або приниження.

Коли порушується недоторканність дитини.

Коли дитину ізолюють.

Коли дитину залякують.

Коли вона не має права голосу у прийнятті важливого для сім'ї рішення.

Коли вона не може вільно висловлювати свої думки й почуття.

Коли її особисті речі не є недоторканними.

Коли її використовують у конфліктних ситуаціях із родичами.

Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей. 

Діти в суспільстві найбільш уразливі.

Діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.

Пам'ятайте!

Дитина  поважатиме права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність.

close