Зміст «Паспорта методичного кабінету»

 

1. Загальні положення.

2. Загальні відомості.

3. Задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

4. Наповнення методичного кабінету.

 

 

І. Загальні положення

 

 1. Паспорт методичного кабінету складено відповідно до Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу затвердженого наказом МОН України від 09.11.2010 №1070.
 2. Паспорт методичного кабінету переглядається щорічно. До нього заносяться зміни згідно зі змінами нормативних документів МОН України, перспективного плану роботи, змінами обладнання та оснащення кабінету.
 3. Паспорт методичного кабінету затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.

ІІ. Загальні відомості

2.1. Вінцюк Олена Анатоліївна – вихователь-методист.

2.2. Приміщення методичного кабінету складається з двох кімнат: одна кімната площею – 8.1 кв.м., друга – 11.5 кв.м., загальна площа – 19.6 кв.м.

2.3. Розподіл простору на зони:

 • Нормативно-організаційна зона:
  • Нормативні документи;
  • Атестація педагогічних працівників;
  • Керівництво освітнім процесом;
  • Діагностування педагогічних працівників;
  • Робота з батьками;
  • Взаємодія між дошкільним та загальноосвітніми навчальними закладами;
  • Інновації у сучасному довкіллі;
 • Компютерно-інформаційна зона, медіатека;
 • Інформаційно-освітня зона;
 • Зона документації вихователя-методиста;
 • Зона літератури:

- методична література для педагогів;

- психолого-педагогічна література;

- фахові періодичні видання;

- література для дітей.

2.4. Обладнання кабінету:

 • Меблі: шафа – 6 шт., стелажі – 1 шт., стіл для колективної роботи – 1 шт., стіл для індивідуальної роботи -1 шт., стільці – 4 шт., стенди – 2 шт.;
 • Технічні засоби: комп’ютер – Philips, принтер – Canon, телевізор - , DVD плеєр , музичний центр – LG, телевізор LG.

ІІІ. Задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

  1. Забезпечення науковою, довідковою, енцеклопедичною літературою з різних галузей знань.
  2. Вивчення потреб та надання практичної допомоги педагогам у саморозвитку і професійному самовдосконаленні через різноманітні форми методичної роботи.
  3. Створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.

ІV. Наповнення методичного кабінету.

4.1. Носії електронної інформації, наявність медіатеки:

 • Сформований банк даних:
  • з питань змісту дошкільної освіти;
  • організації освітньо-виховного процесу;
  • психолого-педагогічних досягнень;
  • специфіка корекційно-розвиткової роботи з дітьми з вадами зору.
  1. Наявність навчально-наочних, ігрових та дидактичних матеріалів:
   • Створена діюча картотека навчально-наочних, ігрових та дидактичних матеріалів, класифікована за віковими особливостями розвитку дітей.
  2. Звязки методичного кабінету з іншими соціальними інституціями:
 • Спеціалізована загальноосвітня школа №5;
 • Кам’янець-Подільський Національний університет імені І. Огієнка;
 • Міська психолого-медико-педагогічна консультація;
 • Навчально-виховний комплекс з центром реабілітації слобозорих дітей;
 • Міська дитяча поліклініка;
 • Служба у справах сімї і молоді;
 • Дошкільний навчальний заклад №8.
  1. Наявність інноваційної, дослідницько-експериментальної діяльності;
 • Педагогічна спадщина В.Сухомлинського;
 • Елементи методики М.Монтессорі;
 • Елементи ТРВЗ;
 • Елементи методики М.Єфіменка.
  1. Використання передового педагогічного досвіду:
 • Досвід Крушановської Т.П. «Інноваційні технології в управлінському та освітньо виховному процесах дошкільного навчального закладу (2016р.).
 • Досвід Завальнюк О.Й. «Організаційні аспекти співпраці вчителя-дефектолога (тифлопедагога) з вчителем-логопедом, медичними працівниками та вихователями щодо розвитку та корекції зорового сприймання дошкільників у групі для дітей з вадами зору (2016р.).
 • Досвід Мушко Т.П. «Корекційно-реабілітаційна робота з розвитку навичок орієнтування в просторі у дітей, що мають функціональні порушення зору» (2019 р.).
 • Досвід Коломєєць Л.М. «Логопедичний супровід дітей з вадами зору» (2018 р.).
 • Досвід Чорнописької Т.М. «Корекція сенсомоторного розвитку дітей з порушенням зору» (2018 р.).
 • Досвід Когут Т.І. «Формування особистості дошкільника за спадщиною Василя Сухомлинського» (2017 р.).
  1. Участь у конкурсах різного рівня, результативність, нагороди:
 • Перше місце у міському дитячому конкурсі «Жива казка»;
 • Колективна робота вихователів: Козак О.С., Мудрик Н.М., Слободян В.В., Сохатюк Л.В. «Крокуємо з малечею дорогою адаптації» зайняв І місце у обласній постійно діючій виставці «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» у 2018 році;
 • Друге місце у фестивалі «Морозець малює візерунок»;
 • Друге місце у міському конкурсі «Модні фантазії осені»;
 • Робота вихователя Танаскової Н.В. «Педагог-сім’я-родина у майбутті міцна країна» зайняла ІІ місце у міській виставці педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду закладів дошкільної освіти «Педагогічна палітра дошкілля 2018»;
 • Колективна робота музичних працівників: Саламон В.І., Полудняк Л.В., вихователя з фізичної культури Адамович Л.В. та вихователя Бурейко Г.І. «Дітям додадуть наснаги – в любу пору свята та розваги»зайняла ІІІ місце у міській виставці педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду закладів дошкільної освіти «Педагогічна палітра дошкілля 2018»;
 • Третє місце у міському творчому конкурсі «Вихователька і Я»;
 • Третє місце у міському професійному конкурсі «Краща кастелянка закладу дошкільної освіти».
close