Девіз:

«В групі ми одна сімя,

Дружна і завзята,

Злагода і доброта,

І сердечок доброта

Нас усіх єднає»

Робота нашої групи спрямована на створення сприятливих умов для розвитку, становлення життєвої компетентності, адаптації дитини з порушеним зором до соціальної реальності.

Метою роботи є:

сприяння розкриттю інтелектуального, соціального, емоційного потенціалу кожної дитини. Здійснення корекційно- реабілітаційної роботи з дітьми із зоровою депривацією з використанням інноваційних технологій, лікувальних вправ.

Пріоритетними завданнями колективу групи є:

1.Створення сприятливої атмосфери для всебічного розвитку особистості, та розквіту індивідуальних можливостей кожної дитини.

2. Формування особистісного становлення кожної дитини, та розвиток ціннісного ставлення до навколишнього світу, самого себе.

close